small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa mebli do laboratorium elektronicznego wraz z montażem MAB-251-7/20

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony MAB-251-4/20 na dostawę mebli do laboratorium elektronicznego wraz z montażem.

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 05 czerwca 2020 r., godzina 09:45.

 

Szczegółowe informacje zawarte są poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ w wersji edytowalnej)

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszj oferty

 

Unieważnienie postępowania

Archiwa


Kategorie