small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Prenumerata czasopism zagranicznych dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

Przedmiotem zamówienia jest prenumerata czasopism zagranicznych dla CAMK im. M. Kopernika zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do zapytania.

Termin składania ofert: 21 grudnia 2020 r. do godz. 14.00

 

Zapytanie ofertowe - format PDF z warstwą tekstową

 

Załącznik nr  1 - oferta - format PDF z warstwą tekstową

 

Załącznik nr 1 do oferty - formularz cenowy format PDF z warstwą tekstową

 

Załacznik nr 2 - projekt umowy - format PDF z warstwą tekstową

 

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - format PDF z warstwą tekstową

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - format PDF z warstwą tekstową

Archiwa


Kategorie