small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Postępowanie habilitacyjne dr. Macieja Bilickiego

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN dnia 28 maja 2021 roku nadała dr. Maciejowi Bilickiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia. 

 

Materiały dotyczące postępowania habilitacyjnego znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Archiwa


Kategorie