small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Sebastian Trojanowski laureatem Nagrody Naukowej tygodnika Polityka

Doktor Sebastian Trojanowski z grupy Astrofizyki Cząstek w zakładzie AstroCeNT, CAMK PAN został tegorocznym laureatem konkursu o Nagrodę Naukową tygodnika Polityka w dziedzinie nauk ścisłych! Redakcja Polityki przyznała tę Nagrodę po raz 21. Nagroda przyznawana jest w kilkunastu dziedzinach nauk ścisłych i humanistycznych.

Badania dra Trojanowskiego leżą na styku teoretycznej i eksperymentalnej fizyki cząstek elementarnych. W szczególności dotyczą one próby zrozumienia mikroskopowej natury ciemnej materii, o której istnieniu i jej makroskopowym wpływie na duże struktury we Wszechświecie dowiadujemy się dzięki licznym obserwacjom astronomicznym prowadzonym już od kilku dziesięcioleci.


Dr Trojanowski był współpomysłodawcą nowego kierunku badawczego w Wielkim Zderzaczu Hadronów, który ma na celu poszukiwanie śladów nowych cząstek elementarnych o masie zbliżonej do masy protonu lub nieznacznie mniejszej. Program ten zostanie wkrótce zainicjowany przez eksperyment FASER, a obecnie trwają prace nad jego dalszym rozszerzeniem na kolejne okresy działania zderzacza. Badania tego typu wpisują się w bardzo popularny w ostatnich latach kierunek prac naukowych w fizyce cząstek elementarnych, w którym dąży się do pełnego przetestowania możliwie najszerszej klasy modeli przewidujących różne własności cząstek ciemnej materii mogące prowadzić do jej efektywnej produkcji w termicznej plazmie we wczesnym Wszechświecie.

Dodatkowym celem nowego programu badawczego jest dokładne zbadanie natury oddziaływań nieuchwytnych neutrin o wysokich energiach (około 1000 mas protonu), które jak dotąd były obserwowane jedynie dzięki ich produkcji w zderzeniach promieni kosmicznych docierających do atmosfery ziemskiej. Lepsze zrozumienie tych zjawisk dzięki ich badaniu w warunkach laboratoryjnych pomoże w dalszym rozwoju tego typu obserwacji przestrzeni kosmicznej.

 

Naszemu Koledze serdecznie gratulujemy.

 

Czytaj więcej o Nagrodzie na stronie tygodnika Polityka.

Archiwa


Kategorie