small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium NCN

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN informuje, iż laureatką konkursu na stypendium doktoranckie, w ramach projektu badawczego SONATA BIS nr 2021/42/E/ST2/00331, kierowanego przez dr. Masayuki Wada (ogłoszenie o naborze z dnia 30 czerwca 2022) jest:

 

1. Pani Clea Sunny.

 

Stypendium zostanie wypłacane, pod warunkiem spełnienia przez kandydatkę wymogów formalnych, określonych w "Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki".

Archiwa


Kategorie