small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Rozstrzygnięcie konkursów o stypendium NCN

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN informuje o laureatach konkursu na stypendium doktoranckie, w ramach projektu badawczego:

 

1) OPUS nr 2021/41/B/ST9/04110, kierowanego przez prof. dr hab. Agatę Różańską (ogłoszenie o naborze z dnia 21 stycznia 2022):

 

1. Pan Biswaraj Palit;

2. Pan Pablo Daniel Contreras Guerra.

 

2) OPUS nr 2021/43/B/ST9/01714, pod kierunkiem dr. hab. Michała Bejgera (ogłoszenie o naborze z dnia 14 lipca 2022):

 

1. Pan Sudhagar Suyamprakasam.

 

Stypendium zostanie wypłacane, pod warunkiem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych, określonych w "Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki".

Archiwa


Kategorie