small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Sensacyjne odkrycie astronomów z CAMK

Grupa astronomów z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN dokonała zaskakującego odkrycia. Dane uzyskane w ramach projektu CASE za pomocą10-metrowego teleskopu SALT zostały poddane analizie oprogramowaniem do odejmowania obrazów DIAPL2 na potężnym superkomputerze AstrogridPL. Po odjęciu gwiazd z centralnych obszarów Drogi Mlecznej naszym oczom ukazała się nieznana dotądgromada kulista. Znajduje się ona w gwiazdozbiorze Strzelca. W najnowszym katalogu obiektów tego typu została ona oznaczona symbolem MOCCA22. Wstępne wyniki badań wskazują, że jej odległość od Ziemi wynosi około 14 kiloparseków, czyli około 50 tysięcy lat świetlnych. Analiza danych za pomocą kodu MOCCA pozwoliła oszacować wiek gromady na 12 miliardów lat. Liczba gwiazd należących do tej gromady przekracza 750 tysięcy, a ich łączna masa to około 300 tys. mas Słońca.

Arek Olech, Wojtek Pych, Mirek Giersz, Arkadiusz Hypki

Archiwa


Kategorie