small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie fizyki gwiazd neutronowych

Centrum Astronomiczne PAN im. M. Kopernika w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko adiunkta po doktoracie w dziedzinie fizyki gwiazd neutronowych. Zwycięzca konkursu będzie pracować przy realizacji projektu badawczego „Skorupy gwiazd neutronowych i źródła rentgenowskie typu transient” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Umowa o pracę zostanie podpisana na dwa lata z możliwością przedłużenia na trzeci rok. W ramach projektu istnieje możliwość finansowania wyjazdów zagranicznych oraz zakupu sprzętu. Preferowany termin rozpoczęcia pracy to 1 października 2014 r. Kandydaci muszą posiadać stopień doktora astronomii, fizyki lub w dziedzinie pokrewnej uzyskany przed rozpoczęciem pracy i nie wcześniej niż w 2010 roku. Kandydaci proszeni są o przesyłanie CV, kopii dyplomu doktorskiego, listy publikacji, opisu zainteresowań i planów naukowych (2 strony) oraz dwóch listów polecających. Zgłoszenia (w formacie pdf) oraz pytania dotyczące warunków pracy należy przesyłać do dnia 31 lipca 2014 r na adres haensel@camk.edu.pl.

Archiwa


Kategorie