small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Rozstrzygnięcie konkursów o stypendia NCN

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN informuje, iż laureaci konkursów o stypendia doktoranckie, w ramach projektów NCN (ogłoszenie o naborze z dnia 22 stycznia 2021 oraz 1 lipca 2021), są następujący:


1. Pan Sergen Özdemir - w projekcie badawczym SONATA BIS, nr: 2019/34/E/ST9/00133, kierowanym przez dr hab. Rodolfo Smiljanica;


2. Pan John Eduard Martínez Fernández - w projekcie badawczym SONATA BIS, nr: 2019/34/E/ST9/00133, kierowanym przez dr hab. Rodolfo Smiljanica;


3. Pan Thomas Charles Steinmetz - w projekcie badawczym SONATA BIS, nr: 2018/30/E/ST9/00398, pod kierunkiem dr. Tomasza Kamińskiego;


4. Pan Felipe Ignacio Espinoza Arancibia - w projekcie badawczym SONATA BIS, nr:  2020/38/E/ST9/00486, kierowanym przez dr. Bogumiła Pileckiego;


5. Pan Angelos Karakonstantakis - w projekcie PRELUDIUM BIS, nr: 2019/35/O/ST9/03965, pod kierunkiem prof. Włodzimierza Kluźniaka.

 

Stypendium zostanie wypłacane, pod warunkiem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych, określonych w "Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki", a w przypadku kandydata nr 5, dodatkowo - na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce".

Archiwa


Kategorie