GeoPlanet Seminars


All

25.11.2014

"Zrozumieć plutony złożone, czyli wędrówka przez Karkonosze"

Ewa Słaby (Instytut Nauk Geologicznych PAN)

Konwersatorium organizowane przez Centrum GeoPlanet to swoiste forum prezentacji, dyskusji oraz popularyzacji współczesnych osiągnięć nauki i techniki z zakresu nauk o Ziemi i Kosmosie. Celem spotkań jest realizowanie i rozpowszechnianie idei animujących rozwój interdyscyplinarnych badań naukowych i innowacji oraz popularyzację wiedzy o Wszechświecie. Cykliczne, otwarte wykłady Konwersatorium adresowane są do pracowników i doktorantów instytutów GeoPlanet, a także studentów i wszystkich zainteresowanych badaniami Ziemi i Kosmosu. Spotkania prowadzone przez specjalistów PAN oraz zaproszonych gości z innych ośrodków naukowych z całego świata.

Konwersatorium odbędzie się we wtorek 25 listopada 2014 o godzinie 14:00 w Instytucie Geofizyki PAN (ul. Księcia Janusza 64, Warszawa; sala seminaryjna II piętro). Dojazd komunikacją miejską nr 6, 20, 23, 24, 28, 129, 159, 167, 197 przystanek KOŁO.