Wednesday Colloquium06.06.2007

"Od przestrzeni do bezwłaśwoś"

Jan Berdyszak (Akademia Sztuk Pięknych, Poznań)


27.06.2007

"The Galaxy in a new light: Very high energy gamma-ray astronomy with H.E.S.S."

Werner Hofmann (Max-Planck-Institut, Heidelberg)