small pl CAMK logo

Wykłady poza CAMK17.10.2018

"Świat w ziarenku piasku. O nieskończoności Wszechświata"

Stanisław Bajtlik (CAMK, PAN, Warszawa)

Pytanie o nieskończoność Wszechświata jest tak stare, jak sama kosmologia. Dotyczy zarówno rozmiarów przestrzennych jak i wieku i okresu przyszłego istnienia Wszechświata. Zadawali je Lukrecjusz, Kepler, Newton, Flamarion, Friedman, Einstein, a w końcu współcześni kosmologowie. Przez długi czas przytaczano argumenty filozoficzne, teologiczne, estetyczne. Dziś dysponujemy o wiele większą ilością danych obserwacyjnych ale pytanie o to czy Wszechświat jest skończony czy nieskończony nadal pozostaje nierozstrzygnięte. Na nieskończoność Kosmosu wskazuje brak widocznej krawędzi, ściany, granicy, która by go zamykała, w powiązaniu z Zasadą Kopernikańską mówiącą, że każdy obserwator widzi Wszechświat o takich samych własnościach. Wszechświat jednak może być nieograniczony, ale skończony. Co oznacza każda z tych możliwości? Czy da się na pytanie o nieskończoność Wszechświata raz na zawsze odpowiedzieć? Jakich efektów obserwacyjnych w każdym z tych przypadków można się spodziewać? Jakie fundamentalne ograniczenia napotykamy przy próbie odpowiedzi? Czy dysponując ograniczonymi technicznie środkami, żyjąc przez skończony (i bardzo krótki w kosmologicznej skali) czas, możemy się za tym pytaniem zmierzyć? Czy da się: „Zobaczyć świat w ziarenku piasku, Niebiosa w jednym kwiecie z lasu. W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar, W godzinie – nieskończoność czasu.” (William Blake, „Wróżby niewinności”, tłum. Zygmunt Kubiak)

Zapraszamy na trzeci już cykl w ramach spotkań „Drogi do…” w Centrum Nauki Kopernik (nie mylić z CAMK PAN). Tym razem są to "Drogi do nieskończoności". Organizatorami cyklu są Marek Abramowicz z CAMK i Beata Głowacka z CNK. Tym razem będziemy rozmawiać o nieskończoności. Prowadzić nas będą w tych rozważaniach wybitni naukowcy, artyści, filozofowie. Z CAMK w tym cyklu wystąpią Marek Abramowicz i Stanisław Bajtlik. Spotykamy się w Koperniku w środy, o godz. 18:00, począwszy od 10 października 2018. Wstęp wolny!   Zobacz szczegółowy program.