GeoPlanet Seminars


All

19.11.2013

"Wstępne wyniki badań sejsmicznych krawędzi kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce - projekt PolandSPAN"

Piotr Krzywiec (Instytut Nauk Geologicznych PAN)

Konwersatorium odbędzie się w Instytucie Geofizyki PAN (ul. Księcia Janusza 64, Warszawa; sala seminaryjna II piętro). Dojazd komunikacją miejską nr 6, 20, 23, 24, 28, 129, 159, 167, 197 przystanek KOŁO.    Konwersatorium organizowane przez Centrum GeoPlanet to swoiste forum prezentacji, dyskusji oraz popularyzacji współczesnych osiągnięć nauki i techniki z zakresu nauk o Ziemi i Kosmosie. Celem spotkań jest realizowanie i rozpowszechnianie idei animujących rozwój interdyscyplinarnych badań naukowych i innowacji oraz popularyzację wiedzy o Wszechświecie. Cykliczne, otwarte wykłady Konwersatorium adresowane są do pracowników i doktorantów instytutów GeoPlanet, a także studentów i wszystkich zainteresowanych badaniami Ziemi i Kosmosu. Spotkania prowadzone przez specjalistów PAN oraz zaproszonych gości z innych ośrodków naukowych z całego świata.       Każde spotkanie rozpoczynamy przy kawie/ herbacie i ciastku.     Więcej informacji o Konwersatorium znajdą Państwo na stronach GeoPlanet: www.geoplanet.pl   Pobierz plakat Konwersatorium.