GeoPlanet Seminars


All

16.04.2013

"Magnetometria jako narzędzie do badania zanieczyszczeń powietrza "

Beata Górka - Kostrubiec (Instytut Geofizyki PAN)

Wykład dotyczyć będzie zastosowania metody magnetycznej do określania jakości powietrza w mieszkaniach, domach, szkołach czy biurach. Na podstawie prowadzonych pomiarów próbek kurzu domowego stworzono mapę zanieczyszczeń powietrza w mieszkaniach w różnych dzielnicach Warszawy.

Konwersatorium odbędzie się w Instytucie Geofizyki PAN (ul. Księcia Janusza 64, Warszawa; sala konferencyjna 213, IIp.), we wtorek 16 kwietnia 2013, o godzinie 15:00.