small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Astrosejsmologia

Wiosna 2012


Dr hab. Aleksiej Pamiatnych - CAMK PAN, Warszawa


Streszczenie: Wykłady dla doktorantów (w sumie 11 wykładów) obejmują podstawy szybko rozwijającego się działu astrofizyki - astrosejsmologii, tzn. badania budowy wewnętrznej gwiazd za pośrednictwem analizy danych obserwacyjnych o częstotliwościach ich pulsacji.

Zostaną opisane różne typy gwiazd pulsujących, mechanizmy wzbudzania oscylacji, problemy identyfikacji modów obserwowanych pulsacji, metody i wyniki konstruowania astrosejsmicznych modeli gwiazd. Jedna z lekcji będzie poswięcona heliosejsmologii - wyjątkowo udanym i najbardziej dokładnym próbom poznania struktury Słońca i procesów fizycznych w jego wnętrzu na podstawie danych obserwacyjnych o jego drganiach na  tysiącach częstotliwości.

 

Prezentacje wykładowe (w formacie PDF):

 

  1. Wstęp.
  2. Typy pulsacji gwiazd. Kappa-mechanizm. Z-maksimum.
  3. Rownania oscylacji. Skale czasowe w gwiezdzie. Oscylacje BCep vs SPB vs DSct.
  4. Identyfikacja modów obserwowanych pulsacji (część 1) (część 2)
    Identyfikacja modów - conference proceedings
  5. Ewolucja i Pulsacje (film .avi: δ Sct) (β Cep)

 

Archiwa


Kategorie