small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Barnackiej

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN zawiadamia, że 22 lutego 2013 r. o godz. 11:15 w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Warszawie, ul. Bartycka 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Barnackiej pt. "Detection techniques for the H.E.S.S. II telescope, data modeling of gravitational lensing and emission of blazars in HE-VHE astronomy". Promotorzy: dr hab. Rafał Moderski (CAMK PAN, Warszawa), prof. Jean-Francois Glicenstein (CEA, Saclay). Recenzenci: prof. Stefan Wagner (LHG, Heidelberg), prof. Włodzimierz Bednarek (Uniwersytet Łódzki).

 

Rozprawa wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie. 

 

Streszczenie pracy

Recenzja 1

Recenzja 2

Archiwa


Kategorie