small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18 zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (DzU. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: FURNEL TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa, która była najkorzystniejszą ofertą złożoną w tym postępowaniu i której przyznano tym samym największą ilość punktów (100,0), zgodnie z jedynym zastosowanym, wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryterium ceny.

 

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

  1. FURNEL TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367, Warszawa; 100,0 pkt

  2. Why Not USA spółka z o.o. spółka komandytowa, ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów; 99,89 pkt

  3. BUSINESS TRAVEL CLUB Sp. z o.o., ul. Kopernika 30, 00-335 Warszawa; 99,69 pkt

  4. BANKOWE BIURO PODRÓŻY „TRAVELBANK” Sp. z o.o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa; 99,66 pkt

  5. FIRST CLASS S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 Warszawa; 99,21 pkt

  6. Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe SUPERTOUR Sp. z o.o., ul. Niemcewicza 26, 02-306 Warszawa; 98,18 pkt

Archiwa


Kategorie