small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, że w postepowaniu o udzielene zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia audytu projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego  pt. "Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC" prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę która, zgodnie z jedynym kryterium oceny ofert - kryterium cenowym, zawierała najniższą cenę ofertową:

 

Zespół Biegłych Rewidentów "SALDO-KREDYT", ul. Starowiejska 24/1 01-356 Gdynia (cena ofertowa: 5000 zł brutto).

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Archiwa


Kategorie