small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Przetarg na zakup sprzętu komputerowego

CAMK/DAS-251-6/16 

Warszawa, 15 listopada 2016 r.

 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego.
Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 23 listopada 2016 r., godzina 12:30.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:


Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik A do SIWZ

Załącznik B do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik C do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik D do SIWZ

Załącznik E do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik F do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik G do SIWZ (pdf) (doc)


Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy w Zadaniu 2  oprogramowanie biurowe może  być w wersji edukacyjnej.

 

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem w Preambule Załącznika A - Opis Przedmiotu zamówienia:
"wszelkie licencje na oprogramowanie mogą być oferowane ze zniżką edukacyjną,
jeśli taka przysługuje według producenta dla placówki naukowej PAN"

 

Raport z otwarcia ofert

Archiwa


Kategorie