small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrubucji energii elektrycznej do budynków CAMK PAN w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18.

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 19, w terminie do 1 grudnia 2016 r. do godz. 11:45.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w Biuletynie UZP.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Archiwa


Kategorie