small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Struktura Andromedy II

 

 


Galaktyka karłowata Andromeda II jest satelitą M31, jedną z kilkudziesięciu znanych galaktyk karłowatych Grupy Lokalnej. Jest stosunkowo jasna, w przybliżeniu sferyczna, a jej gwiazdy można obecnie szczegółowo badać, mimo znacznej odległości, 650 kpc. Wiemy, że posiada ona co najmniej dwie populacje gwiazdowe różniące się nie tylko wiekiem, ale również składem chemicznym i rozkładem w galaktyce. Ostatnie badania pozwoliły również wykryć dość znaczną rotację gwiazd, co jest nietypowe w tego rodzaju obiektach. Co ciekawe, gwiazdy rotują wokół dłuższej, a nie krótszej, osi optycznej galaktyki.
Andrés del Pino wraz ze współpracownikami z Centrum Astronomicznego PAN oraz Instituto de Astrofisica de Canarias zbadali fotometryczne i kinematyczne własności gwiazd tej galaktyki przy pomocy nowych narzędzi. Po raz pierwszy pokazali, że dwie populacje gwiazdowe Andromedy II różnią się również pod względem kinematyki. Rysunek przedstawia dwie populacje gwiazdowe: populacja po lewej składa się z gwiazd starszych niż 11 mld lat, natomiast tę po prawej tworzą gwiazdy liczące sobie między 9 a 6 mld lat. Ich rozkład został pokazany przy pomocy szarych konturów. Gwiazdy o zmierzonych prędkościach należące do tych populacji zaznaczono kolorowymi punktami. Różne kolory odpowiadają prędkościom gwiazd wzdłuż linii obserwacji względem galaktyki jako całości i wskazują na znaczną rotację. Gwiazdy obu populacji różnią się zdecydowanie rozkładem, wiekiem i kinematyką.
Wszystkie te niezwykłe własności można wyjaśnić, jeśli galaktyka ta powstała na skutek zderzenia dwóch galaktyk dyskowych o zbliżonych masach, do którego doszło około 10 mld lat temu. Kompresja gazu obecnego w tych galaktykach w trakcie zderzenia doprowadziła do ponownego uruchomienia procesów gwiazdotwórczych. W ten sposób w produkcie zderzenia mogły powstać dwie osobne populacje gwiazdowe.
Wyniki te zostały uzyskane w ramach realizacji projektu badawczego „Dynamika i morfologia oddziałujących galaktyk” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Maestro. Artykuł “The structure of Andromeda II dwarf spheroidal galaxy” przedstawiający otrzymane rezultaty został wysłany do druku w MNRAS. Zobacz omawianą pracę.

Archiwa


Kategorie