small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Rozstrzygnięcie przetargu na sprzęt komputerowy

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.; ustawa Pzp), że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, DAS-251-1/17, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego podjęto następujące decyzje w ramach poszczególnych części zamówienia:

 

ZADANIE 1 - Dostawa sprzętu komputerowego – Komputery i akcesoria komputerowe

W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono ofertę firmy Statim Piotr Wypijewski na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - ze względu na niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia. Zaproponowane w ofercie myszy Logitech B100 nie posiadają uchylnej rolki do przewijania poziomego, płyty główne GA-H110M-S2H, ASUS PRIME B250M-C nie posiadają radiatorówna sekcji zasilania, a dyski SSD Adata SU700 (zgodnie z "data sheet" producenta http://www.adata.com/upload/downloadfile/Datasheet_SU700_EN_20170324.pdf) nie osiągają wymaganej prędkości 450 MB/s.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 1 ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

ZADANIE 2 - Dostawa sprzętu komputerowego – Serwery

W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Poszczególne ofert uzyskały następującą liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w Sepcyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Format Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa 93,57 pkt (60,00 + 30,00 + 3,57)

2) Statim Piotr Wypijewski, ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa 90,67 pkt (53,52 + 30,00 + 7,14)

3) Spinel Sp. z o.o., ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław 87,78 pkt (47,78 + 30,00 + 10,00)

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Format Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 przewidujemy zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia w terminie 25-26 maja br.

 

ZADANIE 3 - Dostawa sprzętu komputerowego – Komputery, laptopy i akcesoria komputerowe

W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono ofertę firmy Statim Piotr Wypijewski na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - ze względu na niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia. Zaproponowane w ofercie myszy Logitech B100 nie posiadają uchylnej rolki do przewijania poziomego, płyty główne GA-H110M-S2H, ASUS PRIME B250M-C nie posiadają radiatorów na sekcji zasilania, a dyski SSD Adata SU700 (zgodnie z "data sheet" producenta http://www.adata.com/upload/downloadfile/Datasheet_SU700_EN_20170324.pdf) nie osiągają wymaganej prędkości 450 MB/s.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 3 ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

ZADANIE 4 - Dostawa sprzętu komputerowego – Laptopy i akcesoria komputerowe

W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono ofertę firmy Nicat Com Sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - ze względu na niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca w podzadaniu 4.13 nie podał okresu gwarancji oferowanego sprzętu.

Pozostała oferta uzyskała następującą liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w Sepcyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Statim Piotr Wypijewski, ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa  100,00 pkt (60,00 + 30,00 + 10,00)

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 4 ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

ZADANIE 5 - Dostawa sprzętu komputerowego – Komputer i laptopy

W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Poszczególne ofert uzyskały następującą liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w Sepcyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) ZyCOM Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa 100,00 pkt (60,00 + 30,00 + 10,00)

2) Statim Piotr Wypijewski, ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa 84,47 pkt (49,47 + 30,00 + 5,00)

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy ZyCOM Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 przewidujemy zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia w terminie 25-26 maja br.

 

ZADANIE 6 - Dostawa sprzętu komputerowego – Komputery i akcesoria komputerowe

W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono ofertę firmy Statim Piotr Wypijewski na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - ze względu na niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia. Zaproponowana w ofercie mysz Logitech B100 nie posiada uchylnej rolki do przewijania poziomego, a w podzadaniu 6.2 nie wyspecyfikowano oferowanego modelu myszy.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 6 ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

ZADANIE 7 - Dostawa sprzętu komputerowego – Komputery i akcesoria komputerowe

W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono ofertę firmy Statim Piotr Wypijewski na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - ze względu na niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia. Zaproponowana w ofercie mysz Logitech B100 nie posiada uchylnej rolki do przewijania poziomego, a zaoferowany wskaźnik Logitech R400 nie posiada funkcji automatycznego wyłączania.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 7 ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

ZADANIE 8 - Dostawa sprzętu komputerowego – Laptopy

W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Poszczególne ofert uzyskały następującą liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w Sepcyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) ZyCOM Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa 100,00 pkt (60,00 + 30,00 + 10,00)

2) Statim Piotr Wypijewski, ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa 82,56 pkt (51,56 + 30,00 + 1,00)

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy ZyCOM Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 przewidujemy zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia w terminie 25-26 maja br.

 

Warszawa, 17 maja 2017 r.

Archiwa


Kategorie