small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Postępowanie hablitacyjne dr. Brynmora Haskella

 1. Wniosek kandydata
 2. Autoreferat kandydata (pl)
 3. Autoreferat kandydata (en)
 4. Komisja habilitacyjna przewodu dr. Brynmora Haskella

 5. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Brynmora Haskella:
  1. 8 stycznia 2018 r. - wyrażenie zgody Rady Naukowej CAMK na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. 12 kwietnia 2018 r. - powołanie 7-osobowej komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów,
  3. 7 maja 2018 r. - Rada Naukowa CAMK otrzymuje od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów pismo w sprawie powołania komisji habilitacyjnej,
  4. 15 maja 2018 r. - poinformowanie przez Radę Naukową CAMK członków komisji o ich wyborze i przesłanie materiałów,
  5. 18 wrzesnia 2018 r. - wplyniecie wszystkich recenzji:
  6. 4 pazdziernika 2018 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej:

 

Materiały dotyczące postępowania (Haskell.zip)


Archiwa


Kategorie