small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Czy w układzie LB-1 znajduje się czarna dziura o masie 70 mas Słońca?

  

Wszystkie czarne dziury o masie gwiazdowej były dotychczas identyfikowane przez promieniowanie rentgenowskie emitowane z gazu, który przelewa się na czarną dziurę z gwiazdy towarzyszącej, tworzącej z czarną dziurą układ podwójny. We wszytkich, odkrytych dotychczas układach, masy czarnych dziur są mniejsze niż 30-krotność masy Słońca. Teoria przewiduje jednak, że układy emitujące promieniowanie rentgenowskie stanowią mniejszość w ogólnej populacji układów podwójnych gwiazd i czarnych dziur. Kiedy nie występuje akrecja (opadanie) materii na czarną dziurę, można ją wykryć poprzez pomiary prędkości radialnej ruchu gwiazdy towarzyszącej. W pracy "A wide star-black-hole binary system from radial-velocity measurements", międzynarodowy zespół astronomów, w skład którego wchodzi Krzysztof Belczyński z CAMK w Warszawie, przedstawił wyniki pomiarów prędkości radialnej, wykonanych w ciągu dwóch lat, dla gwiazdy galaktycznej typu B, LB-1. Autorzy stwierdzili, że ruch gwiazdy B i związanej z nim linii emisyjnej Hα, wymaga obecności ciemnego towarzysza o masie 68 +/- 11–13 mas Słońca. Takim towarzyszem może być tylko czarna dziura. Długi okres orbitalny, 78,9 dni, pokazuje, że jest to szeroki układ podwójny. Obserwacje fal grawitacyjnych doprowadziły do wykrycia czarnych dziur o podobnych masach, ale tworzenie takich masywnych czarnych dziur w środowisku o wysokiej metaliczności będzie niezwykle trudne do wyjaśnienia w ramach obecnych teorii ewolucji gwiazd.

 

Krzysztof Belczyński i jego współpracownicy proponują możliwe wyjaśnienie w najnowszej pracy:  "The Formation of a 70 Msun Black Hole at High Metallicity".

 

Praca przedstawiająca wyniki obserwacji ukazała się w Nature, 28 listopada 2019 roku.

 

Zobacz informację o odkryciu w serwisie Nauka w Polsce.

 

Pojawiły się jednak także prace poddające w wątpliwość obserwacyjne oszacowanie masy ciemnego towarzysza gwiazdy LB-1:  

"Weighing in on black hole binaries with BPASS: LB-1 does not contain a 70M black hole"

"No signature of the orbital motion of a putative 70 solar mass black hole in LB-1"

"Not so fast: LB-1 is unlikely to contain a 70 M black hole".

 

 

 

Rysunki przedstwiają wizje artystyczne układu, jego rozmiarów i położenia w Galaktyce.

Archiwa


Kategorie