small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa oscyloskopów wraz z akcesoriami

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony MAB-PN-1/19 na dostawę oscyloskopów wraz z akcesoriami. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 20 grudnia 2019 r., godzina 10:45.

Szczegółowe informacje zawarte są poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.12.2019 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami (załączniki w wersji edytowalnej)

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ z dnia 13.12.2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 13.12.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.12.2019 roku

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.12.2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia z dnia 17.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Archiwa


Kategorie