small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zapytanie ofertowe dot. sprzątania pomieszczeń wraz z dostawą środków higieny

Zapytanie ofertowe nr. DAG-213-09/2020 z dnia 21.08.2020 r. dotyczące sprzątania pomieszczeń w budynku CAMK wraz z dostawą środków higieny.

 

Zapytanie ofertowe - pdf skan, Zapytanie ofertowe - pdf z warstwą tekstową

 

Umowa wraz z załącznikami 3 do 8

 

Opis przedmiotu zamówienie (Zał nr 1 do umowy)

 

Załącznik nr 2 

 

Klauzula RODO

 

Oferta

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (format PDF, plik z warstwą tekstową) 

 

 

Archiwa


Kategorie