small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Obiekty post-AGB w Obłokach Magellana

Gwiazdy o masach początkowych w zakresie 1-8 Mo tracą większość swojej masy podczas fazy asymptotycznej gałęzi olbrzymów (ang. AGB). Po odejściu od AGB gwiazda zaczyna zwiększać swoją temperaturę powierzchniową, powodując powstanie mgławicy planetarnej (ang. PN) w wyniku jonizacji wyrzuconego gazu. Gwiazdy post-AGB to grupa obiektów w fazie przejściowej pomiędzy AGB i PN. W naszej Galaktyce znanych jest tylko około 300 gwiazd post-AGB. Ta niewielka liczba wynika głównie z ich krótkiej skali ewolucyjnej, rzędu 1000 lat.

 

W niedawnej pracy, "Validating post-AGB candidates in the LMC and SMC using SALT spectra", zespół astronomów z udziałem pracowników CAMK PAN, wybrał próbkę kandydatów na obiekty post-AGB w Obłokach Magellana na podstawie ich charakterystycznych kolorów w bliskiej i średniej podczerwieni. Piętnaście najjaśniejszych z nich obserwowano za pomocą Południowo-Afrykańskiego Dużego Teleskopu (ang. SALT) w celu określenia ich parametrów gwiazdowych, a tym samym potwierdzenia ich natury jako obiektów post-AGB. Temperaturę efektywną obiektów z liniami absorpcyjnymi wyznaczono za pomocą modeli atmosfer gwiazdowych. Spośród 15 obserwowanych obiektów tylko 4 wydają się być prawdziwymi gwiazdami post-AGB. Można zatem wnioskować, że znaleziony obszar na zastosowanym diagramie kolor-kolor, pozwalając selekcjonować prawdziwe obiekty post-AGB, jednocześnie wybiera, w szczególności młode obiekty gwiazdowe i mgławice planetarne. W pracy pokazano, że widma optyczne o niskiej rozdzielczości, takie jak te uzyskane przez SALT, wydają się być wystarczające do określenia, czy wybrani kandydaci są prawdziwymi obiektami post-AGB.

 

Rysunek: Rozklad znanych obiektow post-AGB w ukladzie galaktych LMC i SMC

Archiwa


Kategorie