small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Rozstrzygnięcie konkursów o stypendia NCN

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN informuje, iż laureaci konkursów na stypendia doktoranckie, w ramach projektów NCN (ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021), są następujący:


1. Pan José ORTUÑO-MACIAS - w projekcie badawczym OPUS, nr: 2021/41/B/ST9/04306, kierowanym przez dr hab. Krzysztofa Nalewajko;


2. Pan Qiang CHEN - w projekcie badawczym OPUS, nr: 2021/41/B/ST9/04306, kierowanym przez dr hab. Krzysztofa Nalewajko;

 

3. Pan Lucas HELLSTRÖM - w projekcie badawczym OPUS, nr: 2021/41/B/ST9/01191, pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Giersza.

 

Stypendium zostanie wypłacane, pod warunkiem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych, określonych w "Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki".

Archiwa


Kategorie