small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Lorenzo Gavassino

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 24 czerwca (piątek) 2022 r. o godz. 15:00  w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. Lorenzo Gavassino

 

Tytuł rozprawy: Thermodynamic methods for relativistic hydrodynamics.

 

Promotor:  
  dr hab. Brynmor Haskell, prof. CAMK  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
Polskiej Akademii Nauk
   
Recenzenci:  
 

prof. Gregory L. Comer

Saint Louis University 

  prof. Jorge Noronha University of Illinois
  prof. Carlo Rovelli Aix-Marseille University

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej będzie również transmitowana  na YouTube

Tekst rozprawy doktorskiej, jej streszczenie oraz recenzje są dostępne poniżej.

 

Rozprawa doktorska (en) - format PDF z warstwą tekstową.


Streszczenie (pl) - format PDF z warstwą tekstową


Abstract (en) - format PDF z warstwą tekstową 


Recenzja 1 (en) -  format PDF 


Recenzja 2 (en) -  format PDF 


Recenzja 3 (en) -  format PDF 

Archiwa


Kategorie