small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Wielgórskiego

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 28 października (piątek) 2022 r. o godz. 11:15  w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. Piotra Wielgórskiego

 

Tytuł rozprawy: Cefeidy klasyczne i II typu jako kosmiczne wskaźniki odległości.

 

Promotor:  
  prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński  Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika PAN

 Promotor pomocniczy: dr Bogumił Pilecki  Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika PAN

   
Recenzenci:  
 

prof. dr hab. Andrzej Pigulski

Uniwersytet Wrocławski

  dr hab. Marcin Kiraga, prof. UW Uniwersytet Warszawski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej będzie również transmitowana na YouTube

Tekst rozprawy doktorskiej oraz recenzje są dostępne poniżej.

 

Rozprawa doktorska - format PDF z warstwą tekstową

 

Recenzja 1 -  format PDF 


Recenzja 2  -  format PDF 

 Archiwa


Kategorie