small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zapytanie ofertowe na dostawę żwiru do Obserwatorium Cerro Armazones w Chile

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN zaprasza do złożenia ofert na dostawę żwiru i wysypanie żwiru na terenie Obserwatorium Cerro Armazones (OCA) w Chile.

Termin składania ofert: 26 października 2023 r. godz. 10:00.

Szczegóły postępowania znajdują się w załączonej dokumentacji:

- Zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

- Załacznik nr 2 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty jeśli cena oferty przekracza środki przeznaczone na realizację zamówienia.

 

Zawiadomienie

Archiwa


Kategorie