small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium NCN

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN informuje, iż laureatami konkursu na stypendium doktoranckie, w ramach projektu badawczego SONATA BIS nr 2021/42/E/ST2/00331, kierowanego przez dr. Masayuki Wada (ogłoszenie o naborze z dnia 25 października 2023) są:

 

  1. Pan Iftikhar Ahmad
  2. Pan Paul Zakhary

 

Stypendium zostanie wypłacane, pod warunkiem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych, określonych w "Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki" oraz wyrażeniu zgody NCN na dwóch kandydatów.

Archiwa


Kategorie