small pl CAMK logo

Wykłady poza CAMK


wszystko

19.05.2016

"Debata: Czy każdy naukowiec jest artystą?"

Stanisław Bajtlik (CAMK, Warszawa)

CZWARTEK, 19.05.2016, godz. 20:30 DO 21:30, Muzeum Narodowe Al. 3 Maja 1, KRAKÓW.
Debata Fundacji Nauki Polskiej w ramach Copernicus Festiwal.
W debacie o artystycznych aspektach pracy naukowej udział wezmą dr Stanisław Bajtlik, dr Justyna Olko i dr Mateusz Strzelecki. Prowadzenie: red. Krzysztof Michalski.