small pl CAMK logo

Wykłady poza CAMK


wszystko

27.03.2017

"Śledzenie satelitów i śmieci kosmicznych przy pomocy zrobotyzowanych teleskopów"

Maciej Konacki (CAMK, Warszawa)

Laureaci grantów ERC opowiadają o swoich badaniach, 27 marca Centrum Nauki Kopernik, Warszawa. Szczegółowe informacje: http://www.kpk.gov.pl/?p=35581.

Laureaci grantów ERC opowiadają o swoich badaniach, 27 marca Centrum Nauki Kopernik, Warszawa.

Szczegółowe informacje: http://www.kpk.gov.pl/?p=35581.