Archives November 2019

Entries

Creation date: 05.11.2019,   Archive date: 05.11.2019

Transit of Mercury

A transit of Mercury across the Sun will take place on November 2019. Members of the Polish Society of Amateur Astronomers … more Transit of Mercury»

Creation date: 05.11.2019,   Archive date: 05.11.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Konrada Pawłaszka

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN   zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2019r. … more Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Konrada Pawłaszka»

Creation date: 05.11.2019,   Archive date: 05.11.2019
Creation date: 05.11.2019,   Archive date: 05.11.2019
Creation date: 05.11.2019,   Archive date: 05.11.2019
Creation date: 05.11.2019,   Archive date: 05.11.2019
Page 2 of 2 «

Archives


Categories