Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Konrada Pawłaszka

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2019r. (piątek) o godz. 13.30 w Sali Wykładowej
Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr.  Rafała Konrada Pawłaszka Tytuł rozprawy: Towards automated spectroscopic and photometric survey of eclipsing binaries with the network of robotic telescopes SOLARIS

 

Promotor: prof. dr hab. Maciej Konacki

Centrum Astronomiczne
im. M. Kopernika
Polskiej Akademii Nauk

Recenzenci:  
  prof. dr hab. Andrzej Pigulski 

Uniwersytet Wrocławski 

  dr hab. Krzysztof Gęsicki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w bibliotece Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są dostępne poniżej. 

 

 

Materiały dotyczące rozprawy doktorskiej:

Streszczenie (Abstract in English)

Recenzja 1

Recenzja 2

 

Pierwsze recenzje:

Recenzja 1

Recenzja 2

 

Archives


Categories