small pl CAMK logo

Kontakt

Adres:

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
Polskiej Akademii Nauk
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa

tel.: +48 22 8410041, +48 22 3296100

e-mail: camk@camk.edu.pl

NIP: PL5250008956

REGON: 000326339

 

Świadectwo energetyczne budynku

 

Wypis z Rejestru Instytutów PAN

 

Adres skrzynki podawczej ePUAP:

/CAMKPAN/SkrytkaESP

 

Dyrekcja:

Prof. dr hab. Rafał Moderski - Dyrektor

Prof. dr hab. - z-ca dyrektora ds naukowych

 

Ochrona danych osobowych

Michał Zajdowicz -Inspektor ochrony danych 

email: iodo@camk.edu.pl

 

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Piotr Życki - Przewodniczący Rady Naukowej

 

Informacja Naukowa i Popularyzacja

dr Stanisław Bajtlik - Kierownik Ośrodka Informacji Naukowej

 

Ośrodek Komputerowy

dr Artur Grawryszczak - Kierownik Ośrodka Komputerowego

 

Księgowość

Marzena Ciszkowska - Główna księgowa

 

Administracja

Wanda Lewandowska - Kierownik d/s administracyjnych

 

Biblioteka

dr Beata Mazur - Asystent biblioteczny