small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Nowo odkryte źródło wysokoenergetycznej emisji gamma

 

Obserwacje płaszczyzny Naszej Galaktyki wykonane teleskopem H.E.S.S. pozwoliły na odkrycie emisji wysokoenergetycznej (fotony o energiach powyżej
0.1 TeV) pochodzącej ze źródła HESS J1458-608. Wyniki analiza widmowej
i morfologicznej nowo odkrytego źródła zaprezentowane zostały w pracy
R. de los Reyes, A. Zajczyk and R.C.G. Chaves.


Dzięki obserwacjom wykonanym kosmicznym teleskopem Fermi w pobliżu obiektu
HESS J1458-608 odkryty został niedawno pulsar gamma PSR J1459-60. Tak bliskie
położenie pulsara i emisji TeV, jak również wyniki analizy widmowej i morfologicznej
a także brak innych źródeł, które mogłyby być odpowiedzialne za obserwowaną
emisję wysokoenergetyczną, pozwalają przypuszczać, że nowo odkryte źródło
HESS J1458-608 oraz pulsar PSR J1459-60 tworzą wyewoluowany układ pulsar
- mgławica pulsarowa. W takim przypadku pulsar dzięki niezerowej prędkości
jaką uzyskał podczas swoich narodzin w niesymetrycznym wybuchu supernowej
przemieścił się z miejsca narodzin do pozycji w jakiej widzimy go teraz,
co tłumaczyłoby obserwowane przesunięcie między maksimum emisji TeV
(prawdopodobnej mgławicy pulsarowej) a kiedyś zasilającym ją pulsarem.

 

Czytaj artykuł.

Archiwa


Kategorie