small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Przetarg na dostawę sprzetu komputerowego

CAMK/DAS-251-5/17

Warszawa, 23 października 2017

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 31 października 2017r., godzina 12:30.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik A do SIWZ

Załącznik B do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik C do SIWZ

Załącznik D do SIWZ

Załącznik E do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik F do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik G do SIWZ


Komunikat.
Zamawiający informuje, że w treści SIWZ, w Załączniku A, dokonano następujących  poprawek oczywistych omyłek pisarskich:
1) w zadaniu 3.4 w sekcji "karta graficzna":
- zmieniono z "o mocy obliczeniowej co najmniej 3500 MFLOPS  (teoretyczne maksimum wg deklaracji producenta układu graficznego)"
na
- "o mocy obliczeniowej co najmniej 3500 GFLOPS  (teoretyczne maksimum wg deklaracji producenta układu graficznego)".

2) w zadaniu 3.5 w sekcji "karta graficzna":
- zmieniono z "o mocy obliczeniowej co najmniej 1000 MFLOPS  (teoretyczne maksimum wg deklaracji producenta układu graficznego)"
na
- "o mocy obliczeniowej co najmniej 1000 GFLOPS  (teoretyczne maksimum wg deklaracji producenta układu graficznego)".

W związku z tym przedłużono termin składania ofert do dnia 2 listopada 2017r. godz. 12:30.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert).

 

Archiwa


Kategorie