small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Stanowisko lidera grupy badawczej zajmującej się zaawansowaną elektroniką w AstroCeNT

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko lidera grupy badawczej zajmującej się zaawansowaną elektroniką w Zakładzie AstroCeNT (Centrum Naukowo-Technologicznym Astrofizyki Cząstek) – interdyscyplinarnym, międzynarodowym ośrodku badawczym utworzonym przez prof. Leszka Roszkowskiego oraz prof. Tomasza Bulika – laureatów programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), prowadzonego przez Fundację Nauki Polskiej. Projekt jest finansowany z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (więcej informacji na temat projektu AstroCeNT znajduje się pod adresem: https://www.camk.edu.pl/pl/research/projects/astrocent/ oraz na stronie FNP: https://www.fnp.org.pl/laureaci-drugiego-konkursu-w-programie-miedzynarodowe-agendy-badawcze/).

 

Zadaniem lidera grupy badawczej będzie stworzenie własnej grupy badawczej oraz laboratorium, na które możliwe będzie uzyskanie dodatkowego, znacznego, dofinansowania na zasadzie konkursu.

 

Od kandydatów oczekujemy udokumentowanego nieprzeciętnego dorobku w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych nad ultraczułymi narzędziami badawczymi służącymi do prowadzenia doświadczeń w zakresie astrofizyki cząstek, charakteryzującmi się bardzo niskim poziomem tła oraz bardzo słabym sygnałem.

 

Całkowite wynagrodzenie brutto na powyższym stanowisku będzie wynosić 27 000 PLN (netto ok. 16 000 PLN).

 

Realizacja projektu przewidziana jest na 5 lat (do końca czerwca 2023 r.). Po zakończeniu tego okresu będzie istniała możliwość uzyskania stałego zatrudnienia w CAMK.

 

Osoby zainteresowane pracą na powyższym stanowisku proszone są o przesłanie do 8 kwietnia 2019 r. na adres mailowy office@astrocent.pl następujących dokumentów (w języku angielskim):

  • CV,

  • charakterystyki zainteresowań naukowych,

  • wykazu dorobku naukowego,

  • kserokopii dyplomu uzyskaniastopnia naukowego doktora,

  • trzech lub czterech listów referencyjnych,

  • skanu podpisanego formularza: „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”

(dostępny na stronie: https://www.camk.edu.pl/pl/about/ochrona-danych-osobowych/#rodocent)

 

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu procedury konkursowej stanowisko będzie pozostawać nadal nieobsadzone, będziemy również rozpatrywać dokumenty aplikacyjne nadesłane po 8 kwietnia 2019 r.

 

Więcej informacji na temat powyższej oferty pracy można uzyskać na stronie Euraxess: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/383640 oraz kontaktując się z prof. Leszkiem Roszkowskim (leszek.roszkowski@astrocent.pl) lub prof. Tomaszem Bulikiem (tomek.bulik@astrocent.pl).

 

(ogłoszenie w formacie pdf

Archiwa


Kategorie