small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Postępowanie habilitacyjne dr. Dariusza Graczyka

 1. Wniosek kandydata
 2. Autoreferat kandydata (pl)
 3. Komisja habilitacyjna przewodu dr. Dariusza Graczyka

 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Dariusza Graczyka
  1. 27 sierpnia 2018 r. - wyrażenie zgody Rady Naukowej CAMK na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. 8 listopada 2018 r. - powołanie 7-osobowej komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów,
  3. 20 listopada 2018 r. - Rada Naukowa CAMK otrzymuje od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów pismo w sprawie powołania komisji habilitacyjnej,
  4. 26 listopada 2018 r. - poinformowanie przez Radę Naukową CAMK członków komisji o ich wyborze i przesłanie materiałów.
  5. 3 grudnia 2018 r. - rezygnacja recenzenta (prof. dr hab. Stanisław Zoła)
  6. 10 grudnia 2018 r. - wybór nowego recenzenta przez Radę Naukową CAMK (prof. dr hab. Marek Sarna)
  7. 2 lutego 2019 r. - powołanie nowego recenzenta w skład komisji habilitacyjnej przez Centralna Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  8. 26 lutego 2019 r. - wpłynięcie wszystkich recenzji:
  9.  8 marca 2019 r. - zebranie komisji

 

Materiały dotyczące postępowania (habilitacja_Graczyk.zip)


Archiwa


Kategorie