small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa detektora wycieku gazu, postępowanie nr MAB-251-12/20

Dostawa detektora wycieku gazu, Postępowanie nr MAB-251-12/20

 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony MAB-251-12/20 na dostawę detektora wycieku gazu.

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 14.01.2021 r., godzina 15:00.

Szczegółowe informacje zawarte są poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załączniki w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Archiwa


Kategorie