small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa systemu akwizycji danych, zasilania i kalibracji dla zespołu sensorów optycznych, postępowanie nr MAB-251-5/20

Dostawa systemu akwizycji danych, zasilania i kalibracji dla zespołu sensorów optycznych Postępowanie nr MAB-251-5/20

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony MAB-251-5/20 na dostawę systemu akwizycji danych, zasilania i kalibracji dla zespołu sensorów optycznych

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 22.01.2021 r., godzina 15:00.

 

Szczegółowe informacje zawarte są poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załączniki w wersji edytowalnej

Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 14.01.2021

Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 14.01.2021

Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianach z dn. 14.01.2021

Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianach z dn. 14.01.2021 – wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Archiwa


Kategorie