Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w pomieszczeniach CAMK PAN w Warszawie

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w pomieszczeniach CAMK PAN w Warszawie, ul. Bartycka 18. Termin składania ofert to 8 marca 2012 r, godzina 10:50. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 19 (parter). Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

 

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Pytania i odpowiedzi:


P: Czy do wykonania zamówienia wymagane są uprawnienia alpinistyczne?
O: Uprawnienia alpinistyczne nie są wymagane.

 

P: Czy dokonanie wizji lokalnej jest obowiązkowe? Czy niedokonanie wizji spowoduje odrzucenie oferty?

O: Wizja lokalna nie jest obowiązkowa i jej niedokonanie nie spowoduje odrzucenia oferty.

 

P: Jaka jest powierzchnia okien do mycia oraz wykładzin przeznaczonych do prania?

O: W 2011 r. powierzchnia okien do mycia wynosiła około 1000 m2 a wykładziny przeznaczonej do prania około 400 m2, jednak powierzchnie te w każdym roku mogą być inne, nie wchodzą też do ceny ofertowej w/w przetargu.

 

P: Czy w związku z refakturowaniem środków higienicznych (mydło i papier toaletowy) Wykonawca powinien koszt ich zakupów doliczyć do miesięcznej ceny ofertowej?

O: Opłat za środki higieniczne nie dolicza się do miesięcznej ceny ofertowej zamówienia, są one refakturowane oddzielnie.

 

P: Jaka była najkorzystniejsza oferta w poprzednim postępowaniu?

O: W poprzednim postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Zakład Porządkowania Wnętrz Krzysztof Pałkowski, 00-141 Warszawa, Al. Jana Pawła II 32 lok. 39” z ceną ofertową sprzątania pomieszczeń Instytutu w wysokości 2300,00 zł. netto i uśrednioną ryczałtową ceną sprzątania pojedynczego pomieszczenia hotelowego 4,80 zł. netto. Umowa została zawarta na okres 3 lat.

 

P: Jaka jest szacunkowa kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wyknywanie zamówienia w niniejszym postepowaniu?

O: Szacunkową wartość zamówienia będącego przedmiotem obecnego przetargu podamy przed otwarciem ofert w dniu 08.03.2012 r.

 

P: Jaka jest ilość osób obecnie zatrudniona przez firmę „Zakład Porządkowania Wnętrz Krzysztof Pałkowski, 00-141 Warszawa, Al. Jana Pawła II 32 lok. 39”, które sprzątają powierzchnię 3021 m2 należącą do Centrum im. M. Kopernika PAN w Warszawie?

 

P: Ile czasu spędzają pracownicy obecnej firmy, obsługującej Państwa w zakresie utrzymania czystości na wykonaniu przedmiotowego zapytania?

 

Odpowiedź łączna na dwa powyższe pytania: liczba osób zatrudnionych do sprzątania pomieszczeń CAMK PAN i czas ich pracy są wystarczające do utrzymania czystości w naszych pomieszczeniach.

 

P: Czy są Państwo w posiadaniu wiedzy na jakich warunkach są zatrudnieni pracownicy firmy „Zakład Porządkowania Wnętrz Krzysztof Pałkowski.”?

O: Nie jesteśmy w posiadaniu wiedzy na ten temat.

 

P: Czy wykonanie usługi za uśrednioną i zryczałtowaną kwotę 4,80zł./netto za sprzątanie pojedynczego pomieszczenia hotelowego w pełni satysfakcjonuje Państwa jako Zleceniodawcę?

O: Kwota ryczałtowa wynika ze złożonej oferty.

 

P: Czy w przeciągu 3 lat trwania umowy z firmą „Zakład Porządkowania Wnętrz Krzysztof Pałkowski, z siedzibą 00-141 Warszawa, Al. Jana Pawła II 32 lok. 39 były podpisywane aneksy do umowy dot. sprzątania powierzchni biurowych , hotelowych, zmieniając tym samym wartości początkowe 2300,00 zł/netto za sprzątanie pomieszczeń Instytutu oraz 4,8 zł./netto za sprzątanie pojedynczego pomieszczenia hotelowego?

O: W czasie trwania umowy żadne aneksy nie były podpisywane

 

P: Czy firma „Zakład Porządkowania Wnętrz Krzysztof Pałkowski, 00-141 Warszawa, Al. Jana Pawła II 32 lok. 39” składała wyjaśnienia co do wysokości proponowanej stawki?

O: Tak, firma składała takie wyjaśnienia.

Archives


Categories