Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18 zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (DzU. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące „utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

KONSORCJUM:

LIDER: DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o.

ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica,

 

PARTNER: PU GOS-ZEC SP. z o.o.

ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań

 

która była najkorzystniejszą ofertą złożoną w tym postępowaniu i której przyznano tym samym największą ilość punktów (86,2), zgodnie z jedynym zastosowanym, wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryterium ceny.

 

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

 

 1. CRYSTAL CLEAN Sprzątanie Firm Roman Matuszewski, 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93 (sprzątanie Instytutu - 4593,61 zł. brutto , uśredniona cena sprzątania pom. hotelowego 25,00 zł.brutto). Ilość punktów: Instytut – 50,07, Hotel – 0,37, Łącznie - 50,44.
 2. D.Z. SYLWIA TYPEK ul. Skoroszewska 1B/9H, 02-495 Warszawa, (sprzątanie Instytutu – 3813,00 zł. brutto , uśredniona cena sprzątania pom. hotelowego 13,72 zł. brutto). Ilość punktów: Instytut – 60,32, Hotel – 0,67, Łącznie - 60,99.
 3. P.H.U. BOG-ART., ul. Husarska 19/25, 05-120 Legionowo, (sprzątanie Instytutu – 2972,49 zł. brutto , uśredniona cena sprzątania pom. hotelowego 5,94 zł. brutto). Ilość punktów: Instytut – 77,38, Hotel – 1,54, Łącznie - 78,92.
 4. FIRMA ZAJFERT Aleksandra Zajfert, 42-200 Częstochowa ul. Gersona 8, (sprzątanie Instytutu – 4571,91 zł. brutto , uśredniona cena sprzątania pom. hotelowego 6,27 zł. brutto). Ilość punktów: Instytut –50,31, Hotel – 1,46, Łącznie - 51,77.
 5. ZAKŁAD PORZĄDKOWANIA WNĘTRZ Krzysztof Pałkowski, Al. Jana Pawła II 32 lok. 39, 00-141 Warszawa (sprzątanie Instytutu – 3690,00 zł. brutto , uśredniona cena sprzątania pom. hotelowego 6,35 zł. brutto). Ilość punktów: Instytut –62,33, Hotel – 1,44, Łącznie - 63,77.
 6. SPRZĄTANIE WNĘTRZ I POSESJI KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH, DEZYNSEKCJA, DERATYZACJA Piotr Zimnowodzki, 05-220 Zielonka, ul. Długa 18/11/12, (sprzątanie Instytutu – 3075,00 zł. brutto , uśredniona cena sprzątania pom. hotelowego 6,15 zł. brutto). Ilość punktów: Instytut –74,80, Hotel – 1,49, Łącznie - 76,29
 7. Swift&Clever Damian Chrzanowski ul. Kopińska 42/28, 02-327 Warszawa, (sprzątanie Instytutu – 9840,00 zł. brutto , uśredniona cena sprzątania pom. hotelowego 0,61 zł. brutto). Ilość punktów: Instytut –23,38, Hotel –15,00, Łącznie - 38,38.
 8. BŁYSK – Żanetta Papadopulos, 05-118 Legionowo, ul. Pałacowa 2 m. 4, (sprzątanie Instytutu – 9958,42 zł. brutto , uśredniona cena sprzątania pom. hotelowego 24,60 zł. brutto). Ilość punktów: Instytut –23,10, Hotel – 0,37, Łącznie - 23,47.
 9. KONSORCJUM: LIDER: DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o. ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica, PARTNER: PU GOS-ZEC SP. z o.o. ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, (sprzątanie Instytutu – 2706,00 zł. brutto , uśredniona cena sprzątania pom. hotelowego 7,62 zł. brutto). Ilość punktów: Instytut –85,00, Hotel – 1,20, Łącznie - 86,20.
 10. LARES Sp. z o.o. ul. Stawowa 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, (sprzątanie Instytutu – 6150,00 zł. brutto , uśredniona cena sprzątania pom. hotelowego 40,00 zł. brutto). Ilość punktów: Instytut –37,40, Hotel – 0,23, Łącznie - 37,63.
 11. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „EKO-LUX” Marzena Korczak 05-084 Leszno, ul. Jaśminowa 10, (sprzątanie Instytutu – 2767,50 zł. brutto , uśredniona cena sprzątania pom. hotelowego 7,38 zł. brutto). Ilość punktów: Instytut –83,11, Hotel – 1,24, Łącznie - 84,35.

 

Warszawa, 20.03.2012 r.

Archives


Categories