Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Przetarg nieograniczony na rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych.

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 23 maja 2014r., godzina 11:45. Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

 

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-6 do SIWZ (.doc)

Załącznik 1A do SIWZ (.doc)

Załącznik 7 do SIWZ

Archives


Categories