Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Rozstrzygnięcie przetargu na sprzęt komputerowy - zadanie 2

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.; ustawa Pzp), że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, DAS-251-1/17, w części dotyczącej Zadania nr 2 - Dostawa sprzętu komputerowego - Serwery:

 

1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

2.  Odrzucono ofertę firmy Format Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - ze względu na niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia. Zaproponowana kombinacja procesorów i płyty głównej nie spełnia wymogów SIWZ dotyczących minimum jednego modułu pamięci na kanał pamięci procesora przy jednoczesnym zachowaniu minimum połowy slotów pamięci wolnych. Nie podano równiez symbolu oferowanych pamięci.

 

3. Odrzucono ofertę firmy  Statim Piotr Wypijewski, ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - ze względu na niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia. Zaproponowana kombinacja procesorów i płyty głównej nie spełnia wymogów SIWZ dotyczących minimum jednego modułu pamięci na kanał pamięci procesora przy jednoczesnym zachowaniu minimum połowy slotów pamięci wolnych. Nie podano również symboli poszczególnych podzespołów (oprócz wyspecyfikowania modelu serwera).

 

4. Pozostała oferta uzyskała następującą liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w Sepcyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Spinel Sp. z o.o., ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław 100,00 pkt (60,00 + 30,00 + 10,00)

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 2 ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Archives


Categories