Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Konkurs na stypendium naukowe w dziedzinie astrofizyki Aktywnych Jąder Galaktyk

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza konkurs na dwuletnie stypendium naukowe w projekcie badawczym OPUS pt. „Efektywność produkcji dżetów w radiogalaktykach z szerokimi liniami emisyjnymi”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (2016/21/B/ST9/01620), którego kierownikiem jest prof. Marek Sikora. Sugerowana data rozpoczęcia stypendium to październik 2017.

Stypendia przewidziane są dla osób zainteresowanych studiami doktoranckimi w CAMK. Kandydatami mogą być uczestnicy studiów II stopnia lub przynajmniej 4-go roku jednolitych studiów magisterskich, a także doktoranci w dziedzinie astrofizyki, astronomii lub fizyki. Preferowana jest znajomość teorii Aktywnych Jąder Galaktyk i produkowanych przez nie dżetów oraz umiejętność opracowywania danych radiowych.

Kandydaci powinni złożyć wniosek zawierający CV, kopię najważniejszego uzyskanego dyplomu (magister, inżynier, licencjat), zawierającego wykaz uzyskanych ocen, a także informację o dotychczasowej aktywności naukowej (udział w projektach, praktyki, publikacje, wyróżnienia, itp.).


Wnioski powinny być przysłane w formacie PDF na adres: recruitment@camk.edu.pl do dnia 14 czerwca 2017 roku. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: sikora@camk.edu.pl

Niniejszy konkurs jest niezależny od rekrutacji na studia doktoranckie w CAMK PAN (https://www.camk.edu.pl/pl/phd/) i zostanie rozstrzygnięty w terminie do 30 czerwca 2017 roku.

 

Archives


Categories