Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zaproszenie do składania ofert na dostawę prenumeraty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę prenumeraty czasopism zagranicznych i krajowych na rok 2018 dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk.

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w bibliotece, w terminie do 11 grudnia 2017r., godzina 12:50.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Pełny tekst zaproszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik A do SIWZ

Załącznik B do SIWZ

Załącznik C1 do SIWZ

Załącznik C2 do SIWZ

Załącznik C3 do SIWZ

Załącznik D1 do SIWZ

Załącznik D2 do SIWZ

 

W związku z zaprzestaniem wydawania czasopisma Linux Journal jesteśmy zmuszeni do usunięcia go z listy zamawianych czasopism zagranicznych. Pliki uwzględniające tę zmianę załączamy poniżej:


Pełny tekst zaproszenia
Załącznik A do SIWZ
Załącznik C1 do SIWZ
Załącznik D1 do SIWZ

Archives


Categories