Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Ogłoszenie o przetargu na rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych (CAMK-DSK-251-1/2018). Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (Sekretariat) w terminie do 22 marca 2018 r., godz. 11:45. Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

  1. Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie UZP
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (.docx)
  3. Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz ofertowy (.docx)
  4. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (.pdf)

 

Archives


Categories